SMÖGEN LIGHT BY SEA

Under Island of Light-festivalen erbjuder vi en fantastisk tur i båtar där ni har möjlighet att uppleva flera av ljuskonstverken från havet. Turen är guidad på svenska och engelsk. Den utgår från Smögens kaj, åker sydost om Smögen, passerar under bron, genom Sunnepina och vidare till Sandö och tillbaka.

Under denna färd kommer ni att få bevittna ett unikt visuellt skådespel där ljuset från de olika installationerna reflekteras i havet och förstärker den totala upplevelsen. Om tillfälle ges kommer även ett par av upphovsmännen att medfölja på båtturen och har då möjligheten att berätta mer ingående om de konstverk vi passerar på vägen.

Vid föranmälan anger ni hur många personer ni är samt ett telefonnummer vi kan kontakta er på vid behov. Är ni ett större sällskap som har behov av ytterligare avgångar så har vi möjlighet att utöka antalet turer.