PROGRAMMET 2018-08-24T10:55:28+00:00

PROGRAMMET

Ett flertal nationellt och internationellt erkända ljuskonstnärer kommer att delta i Island of Light 2018. Det kommer att presenteras ljusprojektioner i monumental storlek, interaktiva ljuskonstverk och ljusintallationer som kan upplevas från land och från havet. Ljuskonstverken kommer att visas mellan kl 20:00 och kl 24:00 varje kväll och inträdet är gratis. Läs mer om Smögen Light Walk längst ner på denna sida.

SMÖGEN LIGHT WALK

1. Flowers of Light – a Solar LED installation.
80 schoolchildren from fourth grade in the Sotenäs municipal, together with artist Vladimir Stoces. In collaboration with Nordens Fiskareförening.

2. Light spiral. Paul Friedlander, Scientific artist. UK.
Monumental Light sculpture.

3. Six sculptures by six artists. SWE.
From the artist collective KKV Gothenburg.

4. Pond 1. Heather Keith, artist. CAN.

5. My Light Future. Aleksandra Stratimirovic, artist. SLOV/SWE.
Light Installation.

6. Pond 2. Heather Keith, artist. CAN.

7. Monumental Projection. Teresa Mar. AUS/ENG.
Location specific.

8. Epiflora. Dalarna University. SWE.
Monumental audio-visual Opus. Location specific 3d-mapping.

9. The Angel. Vladimir Stoces. SWE
Light sculpture.

10. Secret garden. Heather Keith, artist. CAN.

11. A parasitic gesture. Rune Guneriussen. NOR.

Paul Friedlander

Teresa Mar

Rune Guneriussen

runeguneriussen.no