Välfärden speglar sig i havet

Talk: Hållbart fiske
Talare: Sixten Söderberg, Fiskareföreningen Norden
Plats: Nordens fiskareförening

Det är illa, men det finns hopp, säger Sixten Söderberg, som i många år arbetat med hållbar utveckling av fiskeredskap på Fiskareföreningen Norden på Smögen. Och han pekar på en av de yngre i den publik som kommit till föreningens verkstad.

Fiskareföreningen Norden var först ut av föredragsarrangörerna under ljuskonstfestivalen på Smögen, Island av Light, och man tog naturligtvis emot bland fiskeredskapen i trålverkstaden.

Nu är det för framtiden, för nästa generations skull, som Sixten strävar efter att utveckla nya, smarta och hållbara fiskeredskap. Och han tycker att det verkar som att herrar och damer politiker äntligen börjar lyssna till vad han säger.

– Alldeles för länge har det varit prat och alldeles för lite verkstad, säger han och visar hur mycket några ynka millimeter i en tråls maska kan rädda livet på småräkor och ge dem en chans att växa upp innan de fiskas.

Yrkesfiskarna har länge haft svårt att ta till sig det, säger han. De har faktiskt varit svårast att övertyga, men nu börjar fler och fler upptäcka att selektiva redskap lönar sig. På sista raden.

Han vill inte peka ut fiskarna som bovar. Han var själv fiskare i femtio år och minns hur lite man reflekterade över att havet kunde vara outtömligt. Och redskapen såg ut som de alltid gjort, det var inget mer med det.

Nu kommer återvunnet material till Fiskareföreningen Nordens trålverkstad och förvandlas till redskap som syftar till att värna balansen i havet. Selekterar smått från stort i fångsten, skonar bottnarna från skövling och öppnar för ett vattenflöde som minskar behovet av drivmedel.

Det är hög tid för politiker och myndigheter att inte bara göra som forskarna säger, utan ta ytterligare steg, säger Sixten. Sluta chansa.

– Ingen kan helt säkert veta hur det står till under vattenytan, men det är bäst för oss alla om vi är försiktiga. Vår välfärd speglar sig nämligen i havet.

He says,” it’s about time for politicians and authorities not only to listen to what researchers are saying, but to take this even further – to stop taking chances”.

“None of us can for certain be sure of what is going on under the surface, but we better be careful. The ocean, you see, is reflecting our welfare”.