Klimatförändringen förmörkar vår tid

Föredrag: Natursyn, konst och vetenskap
Föredragshållare: Tyrone Martinsson, fotograf och fotohistoriker, Akademin Valand, Göteborgs universitet
Plats: Smögens havsbad

När Tyrone Martinsson har avslutat sitt föredrag förstår vi att det inte bara är vattennivåerna som höjs när glaciärerna smälter som en följd av klimatförändringen. Solljuset kommer inte längre att ha några vidder av is och snö att spegla sig i. Jorden blir en mörkare plats att bo på.

I forskningens engelsktalande värld ägnar sig Tyrone Martinsson åt Environmental photography, Miljöfotografi på svenska, och han talar om hur han både lärt sig av sina föregångare och använt sig av deras alster för att kunna påvisa vad som i skrämmande rask takt händer med klimatet och miljön.

Helheten
Timothy H. O´Sullivan blev känd för sin fotodokumentation av det amerikanska inbördeskriget. Mindre kända är hans landskapsfotografier från flera vetenskapliga expeditioner. Albert Bierstadt gick till historien med sina storskaliga landskapsmålerier och Alexander von Humboldt borde i större skala lyftas fram som den store kommunikatören, menar Tyrone Martinsson. Genom att i ord och bild visualisera sina fältstudier har han lärt oss att se hur allt hänger samman – helheten.

Det var i den andan som Tyrone Martinsson började studera och följa med på expeditioner till Svalbard. Han hittade 400 år gamla kartor från Magdalenafjorden, och de var inte bara vackra utan också informativa. Jämförda med medicine studeranden Axel Goes fotografier från 1861 och Nils Strindbergs senare bilder från samma plats, tagna under Andrées expedition mot Nordpolen, kunde man få en bild av förändringarna i naturen.

Förmörkningen
De tycks inte ha varit stora. Inte förrän nu. De bilder Tyrone Martinsson har tagit på samma plats, vid samma tid, från samma vinklar i Magdalenafjorden visar på en enorm förändring. Det berömda och beundrade ”hängande isberget” är helt borta och av glaciären Anna i viken intill finns nästan inget kvar.

Tillsammans berättar de gamla och de nya fotografierna placerade bredvid varandra en historia om hur Svalbard förmörkades – i vår tid.