FESTIVALENS INSAMLINGSSTIFTELSE

Island of Lights insamlingsstiftelse grundades i April 2019 med syfte att samla in medel för festivalen.
Styrelseordförande :
Lars Bäckström

 

Ordinarie ledamöter:
Dulce Ahlberg
Karin Söderberg
Anna Wemmert
Thomas Hjertberg
Borghild Håkansson

 

Suppleanter:
Erik Fägerwall
Håkan Ludvigsson
Niklas Pohlman