TALKS & WORKSHOPS

Island of Light 2019 kommer att innehålla en serie Talks & Workshops av erkända ljuskonstnärer och forskare inom områden som ljuskonst, miljöfrågor med särskilt fokus på marin hållbarhet. Föreläsningarna kommer att hållas på engelska. Fritt inträde till alla samlingar, men begränsat med platser. Anmäl dig till: info@islandoflight.se

Talks & Workshops 2018